Ortnamnen i Skaraborgs län 06. Territoriella namn i Kinnefjärdings härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 06. Territoriella namn i Kinnefjärdings härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 6. Territoriella namn i Kinnefjärdings härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1966
Serie: Sveriges ortnamn