Ortnamnen i Skaraborgs län 18. Rättelser, tillägg och register

Ortnamnen i Skaraborgs län 02. Territoriella namn i Barne härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 18. Rättelser, tillägg och register. Första häftet är rättelser och tillägg. Andra, tredje och fjärde häftet är register.

Första och andra häftet saknar digitala kopior men går att beställa från Isof.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1961
Serie: Sveriges ortnamn

Första häftet: rättelser och tillägg.

Andra häftet: register.

Tredje häftet: register över senare leder och förkortningarna i delarna 1-18.

Fjärde häftet: register över A. Personnamn. B. Ordregister. C. Register över språkliga iakttagelser.