Ortnamnen i Skaraborgs län 04. Territoriella namn i Gudhems härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 04. Territoriella namn i Gudhems härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 4. Territoriella namn i Gudhems härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1954
Serie: Sveriges ortnamn