Projektet Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB)

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) är den utförligaste av alla svenska ortnamnsserier och behandlar ett rikt material av bebyggelse-, ägo- och naturnamn.

bokomslag

Första bandet publicerades 1923 och sista delen i serien utkom maj 2021. Hela det område som förr var Göteborgs och Bohus län är nu behandlat.

Den första delen av Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) utgavs 1923 av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola (numera ges serien ut av Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg).

Liksom i Sveriges ortnamn redovisas materialet socken- och häradsvis efter namnens uppställning i jordeboken.

Heltäckande bild av Bohus län

OGB är den svenska ortnamnsserie som upptar flest namn. Förutom jordeboksnamnen är ett stort antal namn på torp och lägenheter medtagna. Alla namn behandlas också mestadels mycket utförligt. De tre första delarna, som upptar Göteborgs stad och häraderna närmast däromkring, innehåller även ”gårds- och kulturhistoriska anteckningar” för varje gård och by med bland annat uppgifter om olika ägoförhållanden och olika ägare och bebyggare. Från och med del fyra har dock dessa uppgifter slopats, och ”självklara” namn är i regel uteslutna, när de ”ansetts helt sakna intresse” (OGB 4 s. III).

Natur- och ägonamn har behandlats i alla utkomna delar. Det stora antalet medtagna namn av alla slag, den fylliga behandlingen av dem och det förhållandet att större delen av länet är färdigbehandlat gör att man genom OGB kan få en relativt heltäckande bild av Bohusläns ortnamnsskick. Varje enskild del är också försedd med en utförlig inledning, där det redogörs för häradets kamerala och kyrkliga historia, naturförhållanden, vegetation, fauna, näringar, fornminnen, ortnamnsskicket och dialekten.

Utgivna böcker i serien

1. Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Utgått.

2. Ortnamnen på Göteborgs stads område jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Tre delar.

3. Ortnamnen i Askims härad och i Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Utgått.

4. Ortnamnen i Västra Hisings härad. Slutsåld.

5. Ortnamnen i södra Inlands härad jämte Kungälvs och Marstrands städer. Utgått.

6. Ortnamnen i Inlands Nordre härad. Utgått.

7. Ortnamnen i Tjörns härad

8. Ortnamnen i Orusts Västra härad

9. Ortnamnen i Orusts Östra härad. Utgått.

10. Ortnamnen i Inlands Torpe härad. Utgått.

11. Ortnamnen i Inlands Fräkne härad.

12. Ortnamnen i Lane härad. Utgått.

13.1 Ortnamnen i Stångenäs härad. Bebyggelsenamn.

13.2 Ortnamnen i Stångenäs härad. Naturnamn.

14.1 Ortnamnen i Sotenäs härad. Bebyggelsenamn

14.2 Ortnamnen i Sotenäs härad. Naturnamn.

15. Ortnamnen i Tunge härad.

16. Ortnamnen i Kville härad. Utgått.

17. Ortnamnen i Sörbygdens härad.

18. Ortnamnen i Bullarens härad. Utgått.

19.2. Ortnamnen i Tanums härad. Naturnamn.

20. Ortnamnen i Vätte härad. 1. Skee socken. Utgått.

20. Ortnamnen i Vätte härad. 2. Hogdals, Lommelands, Näsinge och Tjärnö socknar samt Strömstads stad.

Flera av böckerna går att läsa kostnadsfritt som pdf, och vissa går även att beställa som tryckta böcker. Läs mer och beställ på sidan Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.

Projektfakta

Pågår
1923–

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län