Ortnamnen i Skaraborgs län 02. Territoriella namn i Barne härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 02. Territoriella namn i Barne härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 2. Territoriella namn i Barne härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1961
Serie: Sveriges ortnamn