Ortnamnen i Skaraborgs län 14. Territoriella namn i Vilske härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 14. Territoriella namn i Vilske härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 14. Territoriella namn i Vilske härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1957
Serie: Sveriges ortnamn