Ortnamnen i Hälsingland. Bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun. Hudiksvallsområdet

Ortnamnen i Hälsingland. Bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun. Hudiksvallsområdet

Namn på nutida och försvunna bebyggelser i Hudiksvalls stad samt alla bynamn och vissa gårdsnamn i Hudiksvalls kommun.

Författare: Lennart Hagåsen
Utgivningsår: 2014
Serie: Sveriges ortnamn (SO)

Varför säger man Glada Hudik och vad kan Baldra, Delånger, Via och Åvik betyda? Denna del i serien Sveriges ortnamn är den första i underserien Ortnamnen i Hälsingland.

I boken förklaras i 201 artiklar några namn på nutida och försvunna bebyggelser i Hudiksvalls stad samt alla bynamn och vissa gårdsnamn i Forsa, Hälsingtuna, Högs, Idenors och Rogsta socknar, samtliga belägna i Hudiksvalls kommun.

Stadens och socknarnas namn diskuteras ingående. I boken tas dessutom upp en del andra namn som finns både i kommunen och på andra håll inom och utanför Hälsingland. Namnlederna -bo, -by, -sta och -sätter behandlas utförligt i särskilda artiklar i bokens inledningskapitel.