Ortnamnen i Skaraborgs län 09. Territoriella namn i Laske härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 09. Territoriella namn i Laske härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 9. Territoriella namn i Laske härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1962
Serie: Sveriges ortnamn