Ortnamnen i Skaraborgs län 11:2. Territoriella namn i Vadsbro härad, södra delen

Ortnamnen i Skaraborgs län 02. Territoriella namn i Barne härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 11:2. Territoriella namn i Vadsbro härad, södra delen.

Boken är slutsåld och går inte beställa från Isof, är men intresserad så finns den att läsa i våra bibliotek.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1961
Serie: Sveriges ortnamn