Ortnamnen i Skaraborgs län 16. Territoriella namn i Åse härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 16. Territoriella namn i Åse härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 16. Territoriella namn i Åse härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1965
Serie: Sveriges ortnamn