Ortnamnen i Skaraborgs län 10. Territoriella namn i Skånings härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 10. Territoriella namn i Skånings härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 10. Territoriella namn i Skånings härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1960
Serie: Sveriges ortnamn