Projektet Övre Norrlands ortnamn (ÖNO)

bokomslag

Ortnamnen i Norrbottens län: Del 5.

I serien Övre Norrlands ortnamn (ÖNO) behandlas ortnamnen i landets två nordligaste län, Västerbottens och Norrbottens län.

Serien består hittills av nio delar, utgivna av dåvarande Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Ansvaret för serien har nu övertagits av Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala.

Utgivna böcker i serien

Ortnamnen i Norrbottens län

Del 3, Bodens kommun. Bebyggelsenamn (1987) av Gunnar Pellijeff.

Del 5, Haparanda kommun. Bebyggelsenamn (1992) av Gunnar Pellijeff.

Del 7A, Kalix kommun. Bebyggelsenamn (1980) av Gunnar Pellijeff.

Del 7B, Kalix kommun. Naturnamn (1985) av Gunnar Pellijeff.

Del 9, Luleå kommun. Bebyggelsenamn (1990) av Gunnar Pellijeff.

Del 11, Piteå kommun. Bebyggelsenamn (1988) av Gunnar Pellijeff.

Del 13, Överkalix kommun. Bebyggelsenamn (1982) av Gunnar Pellijeff.

Del 14, Övertorneå kommun. Bebyggelsenamn (1996) av Gunnar Pellijeff.

Ortnamnen i Västerbottens län

Del 8A:1, Skellefteå kommun. Bureå, Burträsks och Lövångers socknar. Bebyggelsenamn (2016) av Ulf Lundström.

Del 14, Vännäs kommun. Bebyggelsenamn (1986) av Claes Börje Hagervall.

Projektfakta

Pågår
1980–

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Övre Norrlands ortnamn. Flera av böckerna går att läsa som pdf eller beställa i tryckt format.