Ortnamnen i Skaraborgs län 15. Territoriella namn i Viste härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 15. Territoriella namn i Viste härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 15. Territoriella namn i Viste härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1964
Serie: Sveriges ortnamn