Utmätnings- och konkursord – Avribismibako ta konkurskilave

Romska kalo – kalikane

svenska

finska

kalo

allmän förmånsrätt

yleinen etuoikeus

saarengi angluni horŃiba

amortera

lyhentää lainaa

tikna úhliba

amortering

lyhennys

tikniba

amorteringsplan

lyhennyssuunnitelma

tikniboskoplani

avhysning

häätö

te jákaven

betalningsanmärkning

maksuhäiriömerkintä

presiboskonišani

betalningsföreläggande

maksamismääräys

presiboskobihiba

betalningsförpliktelse

maksuvelvoite

presiboskodajatva

betalningsinställelse

maksujen lakkauttaminen

presibongeagoriba

betalningspåminnelse

maksukehotus

presiboskominsiba

betalningssäkring

maksun varmistus

presiboskotšatšiba

betalningstid

maksuaika

presiboskovrama

borgen

takaus

kavieriba

borgensman

takaaja

kavieriboskomanush

budget- och skuldrådgivare

talous- ja velkaneuvoja

ekonomiakos ta úhliboski sikjiba

chefskronofogde

päällikkökruununvouti

héruno páladiėhiboskiero

delgivning

tiedoksianto

dela te džanel

driva in en fordran

periä saatava

ródel aķe úhliba

exekutionsväsendet

ulosottotoimi

auribisima

god inkassosed

hyvä perintätapa

latšo auribismibako manera

gäldenär

velallinen

úhliboskiero

huvudgäldenär

päävelallinen

héruno úhliboskiero

konkurs

konkurssi

konkurso

konkursbo

konkurssipesä

konkursofoija

konkursbouppteckning

konkurssipesän selvitys

konkursofoijasko rétiba

konkurslag

konkurssilaki

konkursso horttiba

kvittning

kuittaus

agorleipe

obestånd

varattomuus

bibarvalo

preskriptionstid

vanhentumisaika

phurjuboskovrama

räntelag

korkolaki

tšubakolaaga

skuldfälla

velkakierre

úhliboskotrujalipa

skuldsatt

velkaantunut

udžlo

tillgångsundersökning

varallisuuden selvitys

barvaliboskotrastalipe

tvångsförsäljning

pakkomyynti

mostiboskobikniba

utmätning

ulosmittaus

avribismiba

utmätning av lön

palkan ulosmittaus

lönesko avribisiba

utmätt egendom

ulosmitattu omaisuus

avribismibasko eegiba

utsökningsrätt

ulosotto-oikeus

avribihibosko horttiba