Skolord – Skolakoláve

Romska kalo – kalikane

Skolord

Skolakoláve

antagning

aŕelíjiba

avgångsbetyg

agorkavieriba

betyg

kavieriba

diagnostiskt prov

diagonostiko frestiba

distansundervisning

dúralkosikjiba

elevvård

sikjikunengofalliba

folkhögskola

manuschengo aprunoskola

friluftsdag

auri áchibosko díves

friskola

privatni skola

frånvaro

nikhi áchiba

förkunskaper

téluno džaniba

förskola

anglunoskola

grundskola

télunoskola

gymnasieskola

gymansiakoskola

högskola

baroskola

högstadium

ucino stadium /apruno stadium

introduktionskurs

sikiboskokurśos

inträdeskrav

aŕelíjibosko rodiba

klassföreståndare

héruno aro- sikjiboskoduitu

kunskapskontroll

džanibosko kontrol

kvartssamtal

dehopangsrakhiba

kärnämne

télunoberi

lågstadium

télunostadium

lärarbehörighet

sikjibosko kompetšija

lärarhandledning

sikjiboskosikjiba

läromedel

sikjiboskoplani

läsår

skolakobereh

mellanstadium

mahkurno stadiumi

modersmålsundervisning

dakotšimbakosikjiba

praktisk arbetslivsorientering

butijakodživibosko frestiba( te frestaven butijako dživiba)

rast

heujako stuńa

resurslärare

resursosikavno

samhällskunskap

phuvesko džaniba

shema

tšema

skolka

nach,en skolata /skolata nahiba

skollunch

skolakomismeri

skolplikt

sikjibosko mostiba

skolsköterska

skolaki sastiboskieri

skrivning

rańiba

slöjd-

kaht –ta vastengo butija

studie- och yrkesvägledning

sikjibosko ta buttijako sikjiboskiero

studierektor

sikjibosko direktori

stödundervisning

sikjibosko dumodiiiben

termin

volta/termini

tillsynslärare

volliboskosikjibosko

tillvalsämne

tillvelekiboskoberi

universitet

universiteti

utbildningsplats

sikjiboskothan

årskurs

bereheskokurśos / klasiSkriv tabellbeskrivning här

Medicinska termer

Medicikane lafia