Skolord – Iškola vorbi

Romska lovari – lovaricka

Skola

Iškola

antagning

ándelinimo

avgångsbetyg

iškolako ávrigélutno-jedjo

betyg

jedjo

diagnostiskt prov

diagnosticko zumajimo

distansundervisning

durutno-sitjimo

elevvård

studentongo-griža

folkhögskola

manušengi-iškola

friluftsdag

slobododjés

friskola

slobodo-iškola

fritt valt arbete

slobodo-lini butji

frånvaro

najkhote

färdighetsämne

gátasitjimo

förkunskaper

ánglal-žanimo

förskola

ovoda

grundskola

elementno-iškola

gymnasieskola

gimnaziumo

högskola

univerziteto

högstadium

oprunoklasi

introduktionskurs

kezdimasko-kurzuši

inträdeskrav

ándegélimaskoprova

klassföreståndare

klasakovezetövo

kunskapskontroll

žanimasko-kontroli

kvartssamtal

vorbimo

kärnämne

e maj importanticka sitjimata

lågstadium

telutne - klasi

lärarbehörighet

sitjárdengo-követelméňi

lärarhandledning

sitjárdengo-žutori

läromedel

sitjárimasko-materialo

läroplan

sitjimaskoplano

läsår

sitjimasko-berš

mellanstadium

maškarune-klasi

modersmålsundervisning

dejaka-šibako-sitjárimo

morgonsamling

detehárutno-kidimo

naturorienterade ämne

naturorientericka - sitjimata

orienteringsämne

orientericka - sitjimata

praktisk arbetslivsorientering, prao

prakticno butji, prao

rast

suneto

resurslärare

exta sitjárdo

samhällskunskap

statosko-žanimo

samlad skoldag

khetánekidino –iškolako-djés

schema

šema

skolk

najandi iškola

skollunch

iškolako-xabe

skolplikt

site žal andi iškola

skolsköterska

iškolaki-sestra

skrivning

iskirimo

slöjd

slöjd

studie- och yrkesvägledning

sitjimasko/i taj butjako/i žutori

studierektor

sitjimasko-direktoro

stödundervisning

žutimasko-sitjárimo

termin

termino

tillsynslärare

sitjardo so sama lel

tillvalsämne

alošáricko-sitjimo

universitet

univerziteto

utbildningsplats

sitjimaskoplaco

årskurs

beršesko-kurzuši