Skolord – Skola vorbe

Romska kelderasch – kelderašicka

Skola

Skola

Antagning

andreline

Avgångsbetyg

Diplomo getomasko

betyg

Diplomo

diagnostiskt prov

diplomo diagnostiko

distansundervisning

sičarimos dural

elevvård

studentosko sastipe

folkhögskola

manušengibariskola

friluftsdag

avri dješesko

friskola

libroskola

fritt valt arbete

halomebuči

frånvaro

naikotse

färdighetsämne

getomasko

förkunskaper

zjanglimos angluno

förskola

angluniskola

grundskola

skola po pervo fundamento

gymnasieskola

skola gymnasium

högskola

vutčiskola

högstadium

skola mai barengi

introduktionskurs

kurso anglunimasko

inträdeskrav

so trubul te des andre

klassföreståndare

klasako baro

kunskapskontroll

zjanglimasko kontrolo

kvartssamtal

svato furtaresko

kärnämne

sičarimos vazno

lågstadium

skola mai činorengi

lärarbehörighet

certifikato skolaresko

lärarhandledning

skolaresko dirižimos

läromedel

sičarimaske hertiji

läroplan

sičarimasko plano

läsår

djinimasko berš

mellanstadium

maškaruni skola

modersmålsundervisning

sičarimos ande šib la deaki

morgonsamling

diminiatsako kidipe

naturorienterade ämne

sičarimos pa natura

orienteringsämne

sičarimos pa arakaimos

praktisk arbetslivsorientering, prao

praktika pa le trajoske djeli (buča)

rast

vriama hodinimaski

resurslärare

extra skolari

samhällskunskap

zjanglimos pa kher le forosko

samlad skoldag

kidipe pa skolako djes

schema

ordina djeseski

skolk

kon či zjal ka skola

skollunch

xabe skolako

skolplikt

skolaki musai

skolsköterska

skolaki sistritsa

skrivning

ramomos

slöjd

kašteski buči

studie- och yrkesvägledning

sičarimos tai bučako dirižimos

studierektor

baro po sičarimos

stödundervisning

zjutimasko sičaripe

termin

termino

tillsynslärare

skolari kai lel sama

tillvalsämne

halome skolako temato

universitet

universiteto

utbildningsplats

sičarimasko than

årskurs

bers skolako