Teckenspråkiga förskolor 2020

Omslag till rapporten Teckenspråkiga förskolor 2020. Ett barn med förstoringsglas upptar större delen av omslaget.

Kartläggning av förskolor med teckenspråkiga miljöer

Rapporten innehåller en kartläggning
av hur många förskolor i Sverige som våren 2020 erbjöd en teckenspråkig miljö. En liknande kartläggning gjordes 2010.

Författare: Tommy Lyxell
Utgivningsår: 2021

I förskolor som tar emot döva eller hörselskadade barn används inte bara svenskt teckenspråk. Talad svenska med teckenstöd används parallellt med det svenska teckenspråket. En fåtal förskolor kan sägas erbjuda en teckenspråksmiljö, medan de flesta inte kan sägas göra det.

Förskolor som erbjuder teckenspråkig miljö är viktiga för barn som olika skäl behöver lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. För en del är det svenska teckenspråket en förutsättning för god språklig utveckling, för en del är användning av språket viktigt för den språkliga identiteten.

Undersökningen är ett led i Isofs uppdrag att följa upp språklagen.