Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk

Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk

En rapport om hur förutsättningarna för att lära sig och utveckla det svenska teckenspråket skiljer sig åt mellan teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande barn.

Författare: Tommy Lyxell
Utgivningsår: 2014

Teckenspråkiga förskolor och skolor har en viktig roll för barnen, men trenden är att färre barn får tillgång till dessa språkmiljöer. Dessutom urholkas den språkliga kvaliteten när större fokus läggs på barnens talförmåga och kunskaper i svenskt teckenspråk inte värderas tillräckligt högt.

I rapporten föreslås flera åtgärder som kan stärka barns tillgång till det svenska teckenspråket.