Tommy Lyxell

Språkvårdare, svenskt teckenspråk

Arbetar med

  • Rådgivning om svenskt teckenspråk
  • Undersökningar om barns tillgång till teckenspråk
  • Kontaktperson för nordiskt teckenspråksnätverk (även bloggansvarig)
  • Ingår i arbetskommittén för minoritetsspråkspriset