Framtidens Lexin – forskningsöversikt

Framtidens Lexin - Forskningsöversikt

Mycket har förändrats sedan det första Lexinlexikonet gavs ut för närmare 40 år sedan. Den här rapporten undersöker vad forskningen kan lära oss om hur Lexin bättre kan anpassas till dagens breda och heterogena målgrupp.

Rapporten sammanställer forskningsrön inom flerspråkighet och lexikografi med inriktning mot inlärningsordböcker. Rapporten är skriven på uppdrag av Språkrådet, Issof, som en del i ett större projekt.

Författare: Lisa Loenheim och Ann-Kristin Hult
Utgivningsår: 2020

Syftet med forskningsöversikten är att undersöka hur väl anpassad till mål­gruppen Lexin (lexikon för invandrare) är i dag och ge rekommendationer om hur framtida Lexin bör utformas.

Samhället har förändrats sedan det första Lexinlexikonet gavs ut i början av 1980-talet, inte minst genom den pågående igitaliseringen, en ökad ­invan­dring från utomeuropeiska länder samt högre krav på svenskkunskaper och snabbare integrering i samhället. Lexiko­nresurser för nybörjarunder­visning i svenska ­behövs mer än ­någonsin. Rapporten undersöker vad de senaste ­decenniernas forskning kan lära oss om hur Lexin bättre skulle kunna möta denna breda och heterogena målgrupp med ­sinsemellan mycket olika förutsättningar att lära sig svenska.