Lexin ordböcker

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon.

Lexin står för lexikon för invandrare och startades ursprungligen av Statens institut för läromedel och Statens invandrarverk. I dag ligger ansvaret hos Isof.

Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.

Lexikon i bokform

Lexin på nätet

Lexin finns även som kostnadsfritt nätlexikon och omfattar då 18 minoritetsspråk samt svensk ordbok. Det innehåller även bildmaterial och kortare videofilmer.