Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt”

– en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige

Omslagsbild till rapporten "Uppfattningar och uppskattningar av "svenska med något utländskt"", tre blomliknande figurer med vittförgrenade rötter har varsin pratbubbla med olika fonetiska tecken.

Vårt sätt att tala spelar stor roll för hur vi uppfattas och blir bedömda av andra. Svenska kan talas på många olika sätt. Den här rapporten fokuserar på svenska med ”något utländskt” och handlar om attityder till svenska med någon form av accent. Det kan vara en brytning från ett annat språk, men också en ”klang av förorten”.

Författare: Ellen Bijvoet
Utgivningsår: 2024

Resultaten från en stor enkätstudie som redovisas i rapporten visar att de flesta människor i Sverige idag har en betydligt mer tolerant inställning till den här sortens språkliga variation än för 25 år sedan. En närmare granskning visar dock att det finns en hierarki mellan olika accenter. Vissa accenter väcker positiva känslor och föreställningar hos många medan andra istället väcker mer negativa associationer. Brytning från engelska och andra geografiskt närliggande språk – som franska, tyska och finska – ligger i toppen av hierarkin och brytning från de stora nya minoritetsspråken längre ner. Allra längst ner kommer förortsklingande svenska.

I rapporten intervjuas också människor som i vuxen ålder har flyttat till Sverige, som alla
talar svenska med brytning. Deras berättelser illustrerar hur attitydmönster som dessa har betydelse för deras möjligheter att leva sina liv och delta i det svenska samhället.