Attityder till spår av andra språk i svenskan

Attityder till spår av andra språk i svenskan

Att svenska språket påverkas av andra språk kan ses som både berikande och inspirerande eller som ett hot. I den här rapporten undersöks attityder till spår av andra språk i svenskan.

Rapporten innehåller en sammanställning av de senaste decenniernas forskning om attityder till sådant som av många människor uppfattas som spår av andra språk i svenskan. Det kan vara lånord, kodväxling eller olika former av brytning eller förortsklang. Rapporten ger en översikt över studier som har gjorts på dessa områden, beskriver de övergripande attitydmönstren och pekar ut några av de forskningsluckor som finns.

Författare: Ellen Bijvoet
Utgivningsår: 2020

I rapporten diskuteras bland annat engelskans särställning som högprestigespråk nummer ett, olika brytningars olika status samt skolans och flerspråkiga elevers syn på kodväxling och förortsslang.

Resultaten tolkas mot bakgrund av spridda språkideologiska föreställningar och visar att enspråkighetsnormen fortsatt är mycket stark i det svenska samhället. Alla dessa attitydmönster har betydelse såväl för enskilda människors liv som för svensk språkvård.