Ordbok över folkmålen i övre Dalarna

bokomslag

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD) behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst.

Utgivningen har skett häftesvis och är nu komplett i och med att häfte 46, som innehåller illustrationer, publicerades 2022.

Utgivningsår: 1961–2021
Serie: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD)

I ordboken beskrivs varje ord detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används. Ordboken bygger på ett mycket omfattande arkivmaterial i form av kortsamlingar av dialektord.

Sammanlagt beräknas OÖD omfatta 46 häften.

Utgivna häften

 1. A - Barka
 2. Barka - Bogräs
 3. Bogsera - Bröstsjuka
 4. Bröstskrave - Dishorn
 5. Disk - Dölja
 6. Dölsk - Fjäre
 7. Fjäre III - Fubbig
 8. Fubbla - Föttling
 9. A-F Illustrationer
 10. Gadd-Granlave
 11. Granlöp - Gällsol
 12. Gälma - Hejd
 13. Hejda - Hårdnackad
 14. Hårdnacke - Jag
 15. Jaga - Klabbklubbe
 16. Klabbmölja - Kolp
 17. Kolpa - Kvarndel
 18. Kvarndygn - Kövis
 19. G - K Illustrationer
 20. Labb - Ljute
 21. Ljutfågel - Lövåma
 22. Mackaberus - M(j)ölning
 23. M(j)ölningshus - Möla II
 24. Mölig - Nät
 25. Näta - Papperslösning
 26. Papperspåse - Pöla
 27. Pölig - Rum
 28. Rum - Rövtrå
 29. L - R Illustrationer
 30. S - Skata
 31. Skatben - Skriftsocka
 32. Skrika - Skämmas
 33. Skämne - Slå
 34. Slå - Sno II
 35. Snod - Spitkanna
 36. Spitkapp - Sticka
 37. Sticka I - Styppla
 38. S - Stupteln Illustrationer
 39. Stypplig - Syt
 40. Syta - Till
 41. Till - Tröskkarl
 42. Tröskkona - Utanskave
 43. Utanskriften - Vindhöra
 44. Vindhörd - Växtrig
 45. Växtväder-Övre