Projektet Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD)

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst.

Trälåda full med handskrivna lappar.

Kortsamlingar med dialektord från övre Dalarna i Isofs dialektarkiv.

bokomslag

Häfte nummer 43, som innehåller partiet utanskriften–vindhöra.

Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.

Ordboken bygger på ett mycket omfattande arkivmaterial i form av kortsamlingar av dialektord.

Utgivningen har skett häftesvis. Det första häftet publicerades 1961 och 2020 utgavs det 45:e och sista texthäftet. Under 2022 avslutades hela serien när häfte 46 utkom. Det innehåller illustrationer och är det sista av sammanlagt fem illustrationshäften.

Ordbokens delar går att läsa kostnadsfritt som pdf, eller beställa i tryckt format. Läs mer på publikationssidan Ordbok över folkmålen i övre Dalarna.

Från avrummig till trafsa

Vad betyder dorga, fleptut och slapperkung? Här hittar du några exempel på ord som finns med i ordboken.

Smakprov från OÖD

avrummig

åvrômmu (adjektiv) betyder ’skrymmande’ i Floda.

dorga

dorga, dôrga (verb) betyder 'gräla' i Älvdalen, Orsa, Ore, Boda och Ål.

fleptut

fleptut (substantiv) betyder 'skämtare, spydig person' i Äppelbo och Malung.

gnuddra

gnudrå (verb) betyder både 'smågnägga' och 'fnittra' i Orsa.

grist

grisst (adjektiv) betyder 'gles' i Älvdalen, Våmhus, Mora, Venjan, Sollerön, Orsa, Ore, Boda, Rättvik, Ål, Gagnef, Mockfjärd, Floda och Nås.

gökdämpen

jökdämmpen (substantiv) betyder 'sista snön som faller på våren' i Gagnef.

haglig

aglin (adjektiv) betyder 'tämligen stor, ganska mycket' i Mora och Sollerön.

hyrvel

hyrrvil, hirrvil, hörrvil m.fl. (substantiv) betyder 'virvelvind' i Djura men 'pojkbyting' i Bjursås, Gagnef, Äppelbo och Malung.

ifinns

ifinns (kort i) (adjektiv) betyder ’som misstänksamt anar något’ i Älvdalen.

illtung

illtungg (adjektiv) betyder ’tung i förhållande till sin volym’ i Älvdalen, Våmhus och Mora.

jalla

jalla (verb) betyder ’gå vacklande och utan spänst, traska’ i Lima.

jågla

jågla (substantiv) betyder ’enfaldig kvinna, fjolla’ i Våmhus och Mora.

knega

knega (verb) betyder 'gnissla; knaka' i Leksand och Ål.

kripp

kripp (substantiv) betyder 'barn' i Älvdalen, Våmhus, Mora, Venjan, Sollerön, Orsa, Ore och Boda.

lusharka

lausarrk, lusharrka (substantiv) betyder 'kam' i Älvdalen och Järna.

mathök

matok (kort a), mathök m.fl. (substantiv) betyder 'matvrak' i Älvdalen, Mora och Leksand.

naterkunnig

natärkunnug (adjektiv) betyder ’morsk, frimodig, icke blyg’ i Ore.

obörga

obôrrga m.fl. (förstärkande adverb) betyder 'oerhört, väldigt, hemskt' i Rättvik, Leksand, Djura, Gagnef, Mockfjärd, Floda och Malung.

plitig

plitun, plitug (adjektiv) betyder 'snål, småaktig' i Orsa och Siljansnäs.

ridgåva

rigovå (kort i, kort o) (substantiv) betyder 'häftig vind, vindby, tromb' i Älvdalen och Våmhus.

skrifta upp

skreffta opp, skröfft ôpp m.fl. (verb) betyder 'tillrättavisa, läxa upp' i Mora, Venjan, Boda, Rättvik, Leksand och Malung.

slapperkung

hlapperkongg (substantiv) betyder 'pladdrande man' i Lima.

stypplig

stypplug, stypplun m.fl. (adjektiv) betyder 'som går illa och stapplande' i Älvdalen och Mora.

stånglysor

staungglysur (substantiv) betyder 'stående ljuspelare i norrsken' i Älvdalen.

stäckig

stäckon, stäcku m.fl. (adjektiv) betyder 'kort' i Mora, Venjan, Sollerön, Orsa, Ore, Boda, Rättvik, Leksand, Bjursås, Ål, Djura, Gagnef, Floda, Nås, Järna, Äppelbo, Malung, Lima och Transtrand.

stälpa

stölpa, stälpa (substantiv) betyder 'ställe där vägen lutar så att lass lätt stjälper' i Venjan och Gagnef men 'kullerbytta' i Järna.

stödig

stödun, stödug, stöu (adjektiv) betyder 'stadig, kraftigt byggd' i Mora, Ore och Bjursås.

suggkvant

suggkwått (substantiv) betyder 'griskulting av honkön' i Venjan.

suva

suva (verb) betyder 'pulsa i snö' i Älvdalen.

svärkel

svarrtjil, svärrtjil (substantiv) betyder 'virvel; virvelvind' i Leksand, Bjursås och Djura.

syllra

silldra (verb) betyder 'hoptova, tilltrassla' i Djura.

syltig

silltun, sylltu m.fl. (adjektiv) betyder 'kladdig, kletig; slarvig' i Mora, Sollerön, Leksand, Ål, Djura, Gagnef, Järna och Malung.

ticklig

tekklu (adjektiv) betyder ’småaktig, nogräknad, pedantisk’ i Bjursås.

tosk

tossk (substantiv) betyder ’köpta klädesplagg (i motsats till hemgjorda)’ i Leksand.

trafsa

traffsa (verb) betyder ’gå i sankmark’ i Venjan.

Projektfakta

Projektansvarig
Kristina Hagren, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
1961–2021

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, 46 häften.