Drängsprängaren, Kvarnhorvan och Ventlinge sydväst

Rapporten är ett resultat av Isofs forskningsprojekt Ägonamn i världsarvet södra Ölands odlingslandskap.

I rapporten beskrivs projektet och de analyser som har gjorts av de cirka 3 800 insamlade ägonamnen. De mest frekventa huvudlederna och namnens semantiska innehåll beskrivs. Ägonamn från 1960 och 2015 har jämförts för att se om de förändringar som jordbruket genomgått har påverkat namnskicket.

Författare: Viktoria Bengtsdotter Katz
Utgivningsår: 2020

Utifrån analyserna kan vi se att en förändring har skett i namnskicket; namnen tycks i vissa fall bli längre och även sådana namn som kan anses sakna en huvudled ökar i somliga områden. Namngivarnas medvetenhet om huvudledernas innebörd försvagas. Man kan också urskilja en uppdelning i geografiska områden, närmare bestämt nordväst, nordost och söder, där förändringar har skett i olika stor grad och på olika sätt.