Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 14.1: Ortnamnen i Sotenäs härad. Bebyggelsenamn

Ortnamnen i Sotenäs härad. Bebyggelsenamn

Ortnamnen i Sotenäs härad behandlar namn i det område som i dag till största delen utgörs av Sotenäs kommun. I boken förklaras och kommenteras områdets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av dem används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller också ett stort antal dialektord och personnamn.

Författare: Maria Löfdahl
Utgivningsår: 2018
Serie: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB)

Ortnamnen i Sotenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Serien vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn. Boken bygger på material som finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.