Maria Löfdahl

Forskningsarkivarie, namn

Arbetar med

 • Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län
 • Projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon
 • Svarar på namnfrågor från allmänhet, forskare och journalister
 • Projektet Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg
 • Projektet Nya göteborgare – berättelser om liv, migration, religion och språk
 • I rörelse

Forskningsintressen

 • Ortnamn
 • Urbana namn
 • Inofficiella namn
 • Flerspråkighet
 • Språkliga landskap

Uppdrag

 • Svensk representant i NORNA-kommittén