Röster om hajj

Röster om hajj

Boken speglar vallfärden till Mecka ur olika perspektiv och belyser några av alla de tankar och åsikter som finns om hajj-resor.

En av islams grundpelare är hajj-vallfärden till Mecka. Genom att allt fler svenskar identifierar sig som muslimer är hajj en tradition som många i Sverige på olika sätt kommer i kontakt med.

Författare: Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott, Lena Wenner
Utgivningsår: 2017

Röster om hajj introducerar den muslimska vallfärden och dess betydelse historiskt, socialt och språkligt. Vem kan resa på hajj – och vem kan inte delta? Här berättar också ett antal muslimer om sina känslor och upplevelser under pilgrimsresan från Sverige till Mecka. Genom en finländsk språkvetare och forskningsresande, Georg August Wallin, ges en historisk ögonblicksskildring från 1845.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Isof, Göteborgs universitet och Världskulturmuseet.

Boken består av tre delar:

  • Del 1: Hajj – en introduktion
  • Del 2: Röster om hajj
  • Del 3: Avslutning