Flerspråkighet i arbete

Flerspråkigheter i arbete

Det här är en vägledning om språkinlärning – med konkreta tips om hur du som har svenska som förstaspråk kan planera möten, sköta rekrytering och hantera det dagliga arbetet på en arbetsplats där det talas många språk.

Du får också veta mer om hur du kan öka den ömsesidiga förståelsen i kommunikationen med människor som håller på att lära sig svenska som andraspråk.

Författare: Carla Jonsson, Lotta Olvegård och Sofia Tingsell
Utgivningsår: 2021

Att lära sig ett språk som vuxen är krävande, men blir betydligt lättare med omgivningens stöd. Du som arbetar eller är chef i en flerspråkig organisation kan underlätta och stötta ännu bättre om du vet mer om språk­inlärning och hur du kan hjälpa till med språket och inlärningen på bästa sätt.

Den här vägledningen ger en översiktlig bild av hur språkinlärning går till – och bistår med konkreta tips för det dagliga arbetet på en arbetsplats där det talas många språk. Du får möta flerspråkiga personer, deras svenskspråkiga chefer och kollegor som alla delar med sig av sina erfarenheter av flerspråkighet i arbets­livet. Här finns också goda exempel på hur verksamheter kan använda flerspråkighet som en fördel.

Att arbetsplatser utvecklar och utnyttjar flerspråkighet är en förutsättning både för att verksamheten och samhället ska fungera väl.