Nationella minoriteter 2020

Nationella minoriteter 2020

Vart femte år görs en undersökning om allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den här rapporten innehåller resultaten från 2020.

För tredje gången har Kantar Sifo, på uppdrag av Isof, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, undersökt allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Författare: Jennie Spetz
Utgivningsår: 2021

Resultatet visar bland annat att tre av fyra kan nämna minst ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, att stödet för att språken ska leva vidare är starkt och att kunskapen om minoriteterna ökat mest bland Sveriges 15–29-åringar.