Ansvar för samiskt kulturarv

Ansvar för samiskt kulturarv

Översyn av behovet att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och deras språk.

Författare: Sametinget och Institutet för språk och folkminnen
Utgivningsår: 2019