Bebyggelsenamnens dynamik

Bebyggelsenamnens dynamik

NORNA-rapporter 97.

Bebyggelsenamnens dynamik var temat för ett nordiskt namnforskarsymposium som anordnades i Lund i maj 2017. I denna rapport presenteras sju artiklar som bygger på de föredrag som hölls under symposiet.

Författare: Kristina Neumüller & Elin Pihl (huvudred.), Sofie Laurine Albris & Jesper Hansen
Utgivningsår: 2019
Utgivare: Isof, i samarbete med NORNA-förlaget
Serie: Norna-rapporter

Fem av artiklarna i den här NORNA-rapporten behandlar olika slags förändringar i bebyggelsenamnsskicket under skilda tidsperioder – allt från hur man kan skilja olika historiska lager av danska bebyggelsenamn från varandra, till hur man med hjälp av gatunamn har skapat en känsla av mindre områden i dagens Köpenhamn.

Man kan också läsa om namnen på -tved i Nordvestsjælland, om hur man kan kategorisera yngre norska bebyggelsenamn och om hur namnbyten och andra typer av förändringar kan återspeglas i ortnamnens skriftliga belägg.

Två artiklar utgår från den workshop om namn på -lev/-löv som hölls, och behandlar olika aspekter av detta ortnamnselementet utifrån danskt respektive svenskt material.