Kartläggning av Språkrådets språkrådgivning i finska

Isofs språkvårdare i finska har gjort en kartläggning av språkrådgivningen i finska. Syftet med kartläggningen är att klarlägga vilka som kontaktar den finska rådgivningen, vad det är för typ av frågor som kommer in och om det har skett någon förändring under en tioårsperiod. Rapporten är skriven på finska, och det finns även en kortare version på svenska.

Författare: Henna Leskelä, Tarja Larsson
Utgivningsår: 2019