Kartläggning av Språkrådets språkrådgivning
i finska – åren 2007, 2010 och 2017

Omslag.

Isofs språkvårdare i finska har gjort en
kartläggning av språkrådgivningen i
finska. Syftet med kartläggningen är
att klarlägga vilka som kontaktar den
finska rådgivningen, vad det är för typ
av frågor som kommer in och om det
har skett någon förändring under en
tioårsperiod. Rapporten är skriven på
finska, men innehåller även en kortare
version på svenska.

Författare: Tarja Larsson & Henna Leskelä
Utgivningsår: 2019