Övre Norrlands ortnamn 08: Skellefteå kommun

Övre Norrlands ortnamn 8: Skellefteå kommun

Övre Norrlands ortnamn del 8A:1. Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar, Skellefteå kommun.

I den här delen av Övre Norrlands ortnamn ges tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodställen och fiskelägen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommuns södra del.

Författare: Ulf Lundström
Utgivningsår:2016
Serie: Övre Norrlands ortnamn

Tolkningen av namnen bygger främst på äldre skriftformer och uttalsformer i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Författaren har också som lokalhistoriker och genom en stor mängd intervjuer skaffat sig en djup och mångfacetterad kunskap om språk, landskap och kulturhistoria i området. Denna kunskap ligger många gånger till grund för hans tolkningar och gör boken till spännande läsning för alla som är intresserade av bygdens historia. Artiklarna är rikt illustrerade med kartor och fotografier som belyser namnförklaringarna.