Riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor

Språkrådets enkät inför riksdagsvalet 2022

Omslag med tre cirkeldiagram med olikfärgade tårtbitar, ingen text i diagrammen.

I Språkrådets valenkät har riksdagspartierna frågats ut om sin ståndpunkt i aktuella språkpolitiska frågor. Alla åtta riksdagspartier har besvarat enkäten.

Rapporten kartlägger partiernas inställning till aktuella språkpolitiska frågor som främjande av svenska språket, de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk, men också på partiernas syn på modersmålsundervisning, sfi, tolkhjälp för andraspråkstalare och språkkrav för medborgarskap.

Författare: Ellen Bijvoet och Jennie Spetz
Utgivningsår: 2022