Ortnamnen i Göteborg och Bohus län 13.2: Ortnamnen i Stångenäs härad. Naturnamn

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Stångenäs härad. Naturnamn

Bok nummer 13.2 i serien Ortnamnen i Göteborg och Bohus län handlar om naturnamnen i Stångenäs härad.

Författare: Birgit Falck-Kjällquist
Utgivningsår: 2015
Serie: Ortnamnen i Göteborg och Bohus län (OGB)

Det naturområde som i dag är Lysekils kommun är i fokus i boken Ortnamnen i Stångenäs. Boken innehåller namn på allt det som inte är bebyggelse, som sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, åkrar och ängar. Namnen berättar om den lilla människan - hur man levde och brukade jorden, hur man fiskade och var man lät djuren beta.

Boken bygger till stor del på ett unikt arkivmaterial som finns insamlat på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Boken innehåller även ett stort antal dialektala ord liksom personnamn och kulturhistoriska upplysningar.