Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 19.1: Ortnamnen i Tanums härad. Bebyggelsenamn

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Tanums härad. Bebyggelsenamn

Bok nummer 19.1 i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län handlar om bebyggelsenamnen i Tanums härad.

Författare: Catarina Röjder
Utgivningsår: 2013
Serie: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB)

I boken behandlas bebyggelsenamn i det som tidigare var Tanums härad och nu utgör en del av Tanums kommun. I området ingår det unika hällristningsområdet i Tanum, ett av Sveriges världsarv.

Ortnamnen i Tanums härad innehåller namn på olika typer av bebyggelse i området; namn på socknar, byar och gårdar och även på mindre bebyggelser såsom backstugor och torp. Namnen berättar om den lilla människan; hur man levde och brukade jorden, hur man fiskade och var man lät djuren beta. Boken bygger till stor del på ett unikt arkivmaterial som finns insamlat på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. Boken innehåller även ett stort antal dialektala ord liksom personnamn och kulturhistoriska upplysningar.