Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser

Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser

En rapport som behandlar praktiska frågor om hur man skapar en flerspråkig webbplats.

Utgivningsår: 2012 (andra upplagan)

Sverige har språklagar som ställer krav på offentliga organ att nå ut med information till nationella minoriteter och till personer med annat modersmål än svenska.

Men det kan vara svårt att veta hur man gör i praktiken. Hur gör man svenskan begriplig för så många som möjligt? Vad ska man översätta, hur mycket, och till vilka språk? Hur anpassar man webbplatsen så att den blir tillgänglig för alla i ett flerspråkigt perspektiv?