ICOS - Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences

ICOS - Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences

Rapport i fem delar från kongressen International Congress of Onomastic Sciences som hölls i Uppsala den 19–24 augusti 2002.

Utgivningsår: 2005–2010

Kongressrapporterna, del 1–5, består av totalt 2 200 sidor och innehåller drygt 200 föredrag av forskare från hela världen.

Texterna är på engelska, franska eller tyska och grupperade under följande teman:

Del 1: Name theory. Names in literature.Del 2: Name and society. Names as sources.Del 3: Name and society. The conditions för names.Del 4: Name dictionaries and name projects. Name treatment and name planning.Del 5: Name formation, name change and name loss.