ICOS - Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences

ICOS - Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences

Rapport i fem delar från kongressen International Congress of Onomastic Sciences som hölls i Uppsala den 19–24 augusti 2002.

Utgivningsår: 2005–2010

Kongressrapporterna, del 1–5, består av totalt 2 200 sidor och innehåller drygt 200 föredrag av forskare från hela världen.

Texterna är på engelska, franska eller tyska och grupperade under följande teman:

  • Del 1: Name theory.
    Names in literature.
  • Del 2: Name and society. Names as sources.
  • Del 3: Name and society. The conditions för names.
  • Del 4: Name dictionaries and name projects.
    Name treatment and name planning.
  • Del 5: Name formation, name change and name loss.