En språkpolitik för internet

En språkpolitik för internet

En rapport som undersöker språksituationen på internet i Sverige.

Författare: Rickard Domeij
Utgivningsår: 2010

Hur tillgänglig är information och service på myndigheternas webbsidor för nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska? Långt ifrån tillräckligt, konstaterar Rickard Domeij i en rapport som undersöker språksituationen på internet i Sverige och ger förslag till åtgärder för att förbättra den.