Språkrådets förstudie om korpusarbete för teckenspråk

Språkrådets förstudie om korpusarbete för teckenspråk

Författare: Tommy Lyxell
Utgivningsår: 2009