Service på nätet

Service på nätet

Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser.

Författare: Eva Olovsson
Utgivningsår: 2009

Webb och e-post används alltmer av myndigheterna i kommunikationen med medborgarna. Innebär den nya tekniken effektivare och bättre service? Hur påverkas myndigheternas språk? Vad betyder det för demokratin och rättssäkerheten? Underlättas medborgarnas kontakt med myndigheterna? Hösten 2008 hölls en nordisk klarspråkskonferens om myndigheters webbplatser. Detta är en rapport från denna konferens.