Tekniken bakom språket

Tekniken bakom språket

En antologi som beskriver den mer eller mindre dolda tekniken bakom språket.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Redaktör: Rickard Domeij
Utgivningsår: 2008
Serie: Nordstedts

I dag omges vi av språkteknik av skilda slag: stavningskontroller, maskinöversättning, röststyrda tjänster, digitala ordböcker, kommunikation via chatt, sms och andra moderna medieformer.

Boken har fyra olika teman:

  1. Vad it och språkteknologi kan användas till i praktiken.
  2. Hur sådan teknik påverkar språk och språkanvändning, t.ex. ungdomars skrivande på nätet.
  3. Hur tekniken kan användas för att underlätta forskning om språk och skrivande.
  4. Vilken samhällelig och demokratisk betydelse tekniken har i att göra information tillgänglig för alla på webben.