Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter

Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter

En antologi om att läsa, skriva och bedöma olika sorters texter.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Författare: Olle Josephson, Åsa af Geijerstam, Jenny Wiksten Folkeryd, Catharina Nyström Höög, Monica Reichenberg, Martin Ransgart, Mona Blåsjö, Hans Strand, Anders Björkvall, Gunlög Sundberg, Anna-Malin Karlsson, Jonas Carlquist, Helena Englund, Maria Sundin
Utgivningsår: 2006
Förlag: Nordstedts

Allt fler svenskar ställs dagligen inför textproblem. Hur ger man sin webbplats en struktur som är lätt att orientera sig i? Hur avgör man om en lärobok är läsbar för tonåringar? Hur får man en sammanhängande vetenskaplig argumentation i sitt examensarbete?

Textvård ger redskap för att hantera frågor av detta slag. Elva artiklar ur Språkvård av några av landets främsta textforskare samt en nyskriven inledning av Olle Josephson har samlats i denna antologi.

Innehåll

 • Olle Josephson: En bok om textvård
 • Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd: Elevtexter i grundskolan
 • Catharina Nyström Höög: Gymnasisttexter
 • Monica Reichenberg: Röst och kausalitet i läroböcker
 • Martin Ransgart: Läsvärda läroböcker kräver helhetsgrepp
 • Mona Blåsjö och Hans Strand: Studenternas examensarbeten
 • Catharina Nyström Höög: Den mottagaranpassade myndigheten
 • Anders Björkvall: Bild och text i annonser
 • Gunlög Sundberg: Att bedöma andraspråkstexter
 • Anna-Malin Karlsson: Så läser man på nätet
 • Jonas Carlquist: Sammanhang i hypertext
 • Helena Englund och Maria Sundin: Att skriva tillgängliga webbtexter
 • Författarpresentation