Äldre jakt- och fångstmetoder i en norrbottenssocken

Äldre jakt- och fångstmetoder i en norrbottenssocken

En skildring av jakt- och fångsmetoderna i en Norrbottenssocken i början av förra seklet.

Författare: Edvin Brännström
Utgivningsår: 2006

Våren 1981 överlämnades till DAUM en samling dokument som tillhört etnologen och språkforskaren Edvin Brännström (1902-1979). Bland dokumentationen fanns ett opublicerat arbete, Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken.

I denna postumt utgivna bok ges en målande skildring av jakt- och fångsmetoderna i en Norrbottenssocken i början av förra seklet. Texten är försedd med illustrativa fotografier och teckningar av författarens hand. Man bör ha i åtanke att de jaktmetoder som beskrivs i boken numera är förbjudna.