Språkriktighetsboken

Språkriktighetsboken

En omfattande handbok om svenskt skriftspråk.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via Isof.

Utgivningsår: 2005
Förlag: Nordstedts

Centrala språkriktighetsproblem, som man inte enkelt kan lösa genom att slå upp i en ordlista eller en regelsamling, behandlas utförligt. Varje artikel inleds med en kort formulering av problemet, sedan följer faktabakgrund och resonemang och till sist en avslutande rekommendation. Läsaren får alltså mer än ett enkelt skrivråd: förståelse för hur språk fungerar, hur språknormer uppstår och förändras samt hur man kan argumentera i språkriktighetsfrågor.

Språkriktighetsboken har utarbetats vid Svenska språknämndens sekretariat; ett trettiotal av Sveriges främsta språkvetare, språkvårdare och skribenter har varit rådgivande lektörsgrupp.