Lexin: Svenska ord med uttal och förklaringar

Lexin: Svenska ord med uttal och förklaringar

Innehåller 28 500 ord utarbetande av det svenska ordboksmaterialet.

Utgivningsår: 2005 (tredje upplagan)
Serie: Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.

Det svenska materialet är sammanställt vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.